botão whatsapp
Deprem Performans Analizleri

Deprem Performans Analizleri

01

Deprem Performans Analizleri

Deprem, Türkiye'nin en önemli doğal afetlerinden biridir. Bu nedenle, yapıların depreme karşı dayanıklılığının belirlenmesi ve güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. AES YAPI, deprem performans analizleri alanında uzmanlaşmış bir mühendislik firması olarak, bu alandaki hizmetleriyle müşterilerine güven ve kalite sunmaktadır.

AES YAPI tarafından gerçekleştirilen deprem performans analizleri, yapıların deprem sırasındaki davranışını ve zarar görebilirliğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu analizler, yapının tasarımı, inşası ve kullanım koşulları gibi faktörleri dikkate alarak yapılır.

AES YAPI'nın deprem performans analizleri, aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

 • Veri toplama ve analiz: Yapının tasarımı, inşası ve kullanım koşulları gibi veriler toplanır ve analiz edilir.
 • Modelleme: Yapının bilgisayar ortamında bir modeli oluşturulur.
 • Simülasyon: Model üzerinde deprem etkisi altındaki davranışı simüle edilir.
 • Raporlama: Analiz sonuçları bir rapor halinde sunulur.

AES YAPI'nın deprem performans analizleri, aşağıdaki yapılar için yapılabilmektedir:

 • Mevcut binalar: Deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilmemiş veya yönetmeliklerde yapılan değişikliklere göre güçlendirilmesi gereken mevcut binalar.
 • Yeni binalar: Deprem yönetmeliklerine uygun olarak inşa edilecek yeni binalar.
 • Yapısal sistemler: Binaların taşıyıcı sistemlerinin deprem performansının belirlenmesi.

AES YAPI, deprem performans analizleri alanındaki uzmanlığı ve deneyimi ile müşterilerine güvenilir ve kaliteli hizmetler sunmaktadır. Firmanın deprem performans analizleri, yapıların depreme karşı dayanıklılığının belirlenmesi ve güçlendirilmesi konusunda önemli bir katkı sağlamaktadır.

AES YAPI'nın Deprem Performans Analizleri Avantajları

 • Yapının depreme karşı dayanıklılığının belirlenmesi: Analizler, yapının deprem sırasındaki davranışını ve zarar görebilirliğini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu bilgiler, yapının güçlendirilmesi veya yıkılması gibi önemli kararlar alınmasında yardımcı olmaktadır.
 • Güvenli ve kaliteli yapılaşma: Analizler, yapıların depreme karşı daha dayanıklı hale getirilmesini sağlamaktadır. Bu da, can ve mal kaybının önlenmesine katkıda bulunmaktadır.
 • Yasal gereklilik: Deprem yönetmeliklerine göre, bazı yapıların deprem performans analizi yaptırılması zorunludur. AES YAPI, bu tür yapılar için gerekli analizleri hızlı ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirmektedir.

AES YAPI'nın Deprem Performans Analizleri Hizmetleri

 • Deprem performans analizi: Yapıların depreme karşı dayanıklılığının belirlenmesi için analizler gerçekleştirilmektedir.
 • Yapı güçlendirme tasarımı: Analiz sonuçlarına göre, yapıların güçlendirilmesi için tasarımlar yapılmaktadır.
 • Deprem risk analizi: Yapıların deprem riskinin belirlenmesi.

AES YAPI, deprem performans analizleri alanındaki uzmanlığı ve deneyimi ile müşterilerine güvenilir ve kaliteli hizmetler sunmaktadır. Firmanın deprem performans analizleri, yapıların depreme karşı dayanıklılığının belirlenmesi ve güçlendirilmesi konusunda önemli bir katkı sağlamaktadır.