botão whatsapp
Proje ve İnşaat Yönetimi

Proje ve İnşaat Yönetimi

01

Proje ve İnşaat Yönetimi

Proje ve İnşaat Yönetimi

 

Proje yönetimi; gerçekleştirilmesi planlanan programların zaman, mekan ve finansal kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılarak yürütülmesi ilkesine dayanır. AES YAPI olarak proje yönetiminin farklı aşamalarında işverenlerimizin stratejik çözüm ortağı olmakla kalmayıp proje ertesi tam destek vererek sürdürebilir bir hizmet politikası benimsiyoruz.

Proje yönetimi; gerçekleştirilmesi planlanan programların zaman, mekan ve finansal kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılarak yürütülmesi ilkesine dayanır. Sigma olarak proje yönetiminin farklı aşamalarında işverenlerimizin stratejik çözüm ortağı olmakla kalmayıp proje tamamlandıktan sonra da tam destek vererek sürdürebilir bir hizmet politikası benimsiyoruz.

Proje ve inşaat yönetimi alanında sunduğumuz başlıca hizmetler:

Prpje Planlama Ve Kontroller

Yatırım, fayda-zarar tablosu, mali giderler gibi etmenlerin konu alındığı proje planlamada amaç uygulamak istediğiniz planın en faydalı şekilde ortaya çıkmasıdır. Kalite-uygunluk esas alınarak yola çıkılan bu planlamalarda amacımız planınızı en kârlı ve en donanımlı şekilde oluşturmaktır.

Bütçe Ve Takvim Takibi

Ortaya çıkarmak istediğiniz yapının maliyeti titizlikle hesaplanır ve mali kaybınızın olmaması üzerinde çalışılır. Böylece önceden hesabınızı yapmış, finansal olarak hazırlanmış olursunuz.

Yapım Koordinasyonu Ve Denetimi

Projenin hayata geçirilmesi kararlaştırıldıktan sonra yapılacak eylemleri denetlemek bu sınıfa girer. Hiçbir teknik aksaklık olmadan, son derece yasal olarak proje geliştirmek için yapılacak bu denetim ileride farklı sorunlarla karşılaşmanızı baştan engeller.

Tasarım Koordinasyonu Ve Denetimi

Şantiyede kullanılacak projelerin onayını almak ve sonrasında denetimini sağlamak tasarım koordinasyonu ve denetimi teriminin karşılığıdır. Yapıların tüm süreçlerinin doğru ve tam zamanlı koordinasyonu sonrasında emek, zaman ve maliyet kaybını önler. Süreçler gerçekleştirilirken belirlenen hedeflere doğru şekilde ulaşılıp ulaşılmadığı sürekli olarak denetlenir.

Risk Yönetimi

Her projede yaşanabilecek talihsizlikleri önceden minimuma indirmek mümkündür. Risk yönetimi sayesinde projenin güvenliği üst seviyede sağlanmış olur. Aniden oluşabilecek sorunların tespiti ve ortadan kaldırılabilmesi için bu denetim şarttır.

Raporlama

Yasal olarak doğru bir iş ortaya çıkardığınızı kanıtlamak için raporlamaya ihtiyaç duyarsınız. Resmi kurumlara bilgi vermek olarak da tanımlanabilecek bu işlem oldukça önemli bir unsurdur.

İletişim Yönetimi

Bilgi dağılımının gerektiği sıklık ve nitelikte yapılabilmesi için iletişim yönetimi projenin hayata geçirilmesinde önemli rol oynar. Değişim ve yeniliklerin sürekli olarak aktarımı sayesinde projede gerçekleşen bir kusur erken şekilde toparlanabilir.